kanji shudo kan
Budo Akademie ShudoKan
Traditionele Dojo voor Japanse Krijgskunsten in Utrecht
menu - - -

Nieuw Shudokan Bestuurtrio

[english version below]

Beste Shudokan leden,

Zoals aangekondigd op de nieuwjaarstraining dit jaar, neemt een nieuw bestuurstrio het stokje over van Felix, Kaspar en Thomas. Per 1 februari zijn de taken overgedragen, en het oude bestuur zal deels nog op de achtergrond betrokken blijven, om zo een soepele overgang te garanderen.

Het bestuur is net zoals hiervoor, gewoon te bereiken via bestuur@shudokan.nl. Voor zaken rond ledenadministratie, stuur je een e-mail naar ledenadministratie@shudokan.nl.

Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wie wij (het nieuwe bestuur) zijn, volgt hieronder een korte persoonlijke introductie. Op de bijgesloten foto, zodat je de gezichten bij de namen hebt, zie je v.l.n.r. Frank, Peter en Wessel.

Peter Fisscher – Voorzitter

Ik ben al vanaf mei 1995 in de Karate-leer bij Alex Brouwer. Mijn ervaring met vechtsporten is van langer terug. Op mijn veertiende deed ik mijn eerste stappen in een Kempo dojo. Ik heb nog een blauwe maandag gebokst maar Karate had altijd mijn voorliefde. In het bestuur wil ik mij vooral richten op de saamhorigheid en betrokkenheid van de leden binnen de Dojo. Concreet betekent dat samen kunnen trainen, uitwisselen kennis en ervaringen in de diverse Budo sporten binnen de Dojo en vooral plezier in het (vecht)sporten kunnen faciliteren. Tenslotte trainen we naar mijn mening in de mooiste Dojo van Nederland en dat is niet alleen de locatie maar ook de veelzijdigheid in de Dojo en dat zou ik graag zo willen houden.

Frank Reemer – Secretaris

Twee jaar geleden ben ik naar Utrecht verhuisd en liep kort na aankomst bij Shudokan binnen, op zoek naar een nieuw budo thuis. Mijn interesse ligt vooral bij koryu budo, de oude krijgsscholen van Japan. Ik train inmiddels 18 jaar in de zwaardschool Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu en sinds 4 jaar Kukishin-ryu Tenshin Hyoho. Ik heb ooit Japans gestudeerd in Leiden en schrijf soms wat op mijn aan oude budostijlen gewijde website www.koryu.nl. Ik probeer Japan minstens 1x per jaar te bezoeken om te trainen.
Ik wil me binnen Shudokan graag inzetten voor het organiseren van verbindende budo evenementen en wil daarnaast proberen om het koryu budo vaste voet aan grond te laten krijgen in deze mooie dojo.

Wessel Fledderus – Penningmeester

ik ben als student in 2007 bij Shudokan begonnen met aikido. Hoewel ik sindsdien al vier keer verhuisd ben, ben ik steeds bij Shudokan blijven trainen. Inmiddels woon ik weer in Utrecht en heb ik afgelopen april heb ik mijn shodanexamen gehaald.
In het bestuur zal ik mij met name richten op het doen van een aantal operationele zaken, zoals ledenadministratie, financiën, etc. Daarnaast zal ik natuurlijk Frank en Peter ondersteunen om wat meer toekomstgerichte ambities te ondersteunen.

Er komt een interessante tijd aan bij Shudokan, waar we voortbouwen op wat er vorig jaar is neergezet. Het belangrijkste is dat we met z’n allen (en dan bedoelen we: alle leden) helpen om te zorgen dat Shudokan de plek is en blijft waar we in brede zin Budo kunnen blijven trainen.

 

Met hartelijke groet,

Peter, Frank en Wessel,
Shudokan Bestuur 2017

 


 

Dear Shudokan members,

At the New Years training earlier this year, we announced that a new board will take over from Felix, Kaspar and Thomas. As per February 1st the tasks and responsibilities have been handed over. Of course, the previous board will help in the background to make sure there is a smooth transition.

Just like last year, the board can easily be reached using the same e-mail addresses: bestuur@shudokan.nl, or for questions related to membership:ledenadministratie@shudokan.nl.

To make sure everyone is aware who we (the new board) are, we briefly introduce ourselves below. Also, find attached a photo, so you have the the names with some faces. From left to right: Frank, Peter and Wessel.

Peter Fisscher – Chair

I have trained Karate with Alex Brouwer since 1995. My experience with martial arts is from even further back. When I was 14, I took my first classes in a Kempo dojo. I have also done some boxing, but Karate was always my true love.
In the board I will focus mainly on a strong connection and involvement between and from members of the dojo. Concretely this means we should even more train together, share knowledge and experiences and support the fun and possibilities of training budo. In my opinion, we are training budo in the most beautiful dojo of the Netherlands, in terms of location, interior and diversity of styles practiced. I would like to maintain that and build on that.

Frank Reemer – Secretary

Two years ago I moved to Utrecht, and visited Shudokan soon after, looking for a new budo-home. My interests are primarily in koryu budo, the old martial schools of Japan. I have trained 18 years in the kenjutsu school of Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, and since 4 years I have joined Kukishin-ryu Tenshin Hyoho. I have studied Japanese culture and languages in Leiden, and every now and then I write an article on my website www.koryu.nl. Also, I try to visit Japan for training at least once a year.
At Shudokan I will focus on the organisation of events that connect the different styles of budo, and also I will make efforts to make koryu budo part of Shudokan again.

Wessel Fledderus – Treasurer

As a student, I joined Shudokan in 2007 to train Aikido. Even though I have moved to different places in the past four years, I stuck to Shudokan for my regular Aikido practice. Currently I live in Utrecht again, and I passed for my Shodan exam last year April.
My focus in this board will be primarily on supporting ongoing business and operations for the dojo. As well as working with Frank and Peter to realise the more future oriented ambitions we have.

2017 and 2018 will prove to become interesting times for Shudokan, in which we continue and build upon what was done by the previous boards. Looking at where we are, it will become more and more important that all of us (meaning: all members of Shudokan) will help to make sure Shudokan will continue to be the great dojo that we are all part of.

With best regards,
Peter, Frank and Wessel
Shudokan Board 2017.

Contact